Update; het volgende kamp.

Sinds de laatste grote vergadering op 18 Oktober en een veldtrip naar België in December 2018 werkt het Community Land Trust kernteam hard aan de volgende stappen. Met de lessen die we in Brussel hebben geleerd werd duidelijk dat dit een lange termijn project is en een gedegen plan nodig is. Tijdens verschillende ontmoetingen heeft het kernteam plannen en aanvragen geformuleerd. Deze fonds-aanvragen hebben als bedoeling om een stichting op te richten, een lange termijn plan te maken en een vrijwilligerscoördinator aan te nemen om de CLT (nog) inclusiever te maken.

werksessie.jpeg

Voor nu is het vinden van een geschikte locatie voor de CLT een grote uitdaging in de H-Buurt. De oude parkeergarage aan het Bullewijkpad die is gesloopt wordt over ongeveer 5-7 jaar herbouwd. Het hele terrein wordt aanbesteed aan een projectontwikkelaar. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of een gedeelte/postzegel in de aanbesteding een sociale functie zoals de CLT kan hebben. Een andere optie is om samen met een woningbouwcorporatie een gedeelte van een flat ‘uit te ponden’. Dat een aantal naast elkaar gelegen appartementen verkocht worden aan de CLT.

We zijn voornemens om 16 Mei om half acht een informatiebijeekomst te houden. Meer informatie volgt!Joris Kramer