Symposium 18 oktober 2018

Meer dan 85 (!) mensen van binnen en buiten de Bijlmer kwamen 18 oktober bij elkaar om de resultaten en vervolgstappen van het Community Land Trust Lab (CLT-lab) te bespreken. Het CLT-lab heeft als doel om te duiden hoe een Community Land Trust ingezet kan worden om inclusieve gebiedsontwikkeling in de H-buurt vorm te geven.

De opening van het programma begon met een heuze “De Bijlmer Draait Doorrrrrr” sessie waar in verschillende rondes de urgentie van het probleem op tafel kwam. Vervolgens werd het verrichtte werk van het CLT-lab geduid en als laatste werden toekomstige stappen bediscussieerd. Vaste tafelgasten waren Moses Alagbe (stichting Maranatha community), huisarts Francis Ogbuli, bewoonster Cecile Appiah en stadsdeelbestuurder Zuid-Oost Dirk de Jager. Verschillende gastsprekers schoven aan om bijvoorbeeld juridisch toelichting te geven of om een ondernemingsperspectief toe te voegen.

Als concluderende ambitie werd met elkaar uitgesproken om verder te onderzoeken hoe de CLT er in de H-buurt uit kan komen te zien.

Na de opening gingen verschillende groepen bewoners aan de slag met de belangrijkste vragen voor de toekomst zoals:

  • Hoe bepalen wie er lid mag worden? En hoe worden besluiten genomen?

  • Welke woningen hebben prioriteit? En welke functies naast wonen zijn van belang?

  • Hoe ziet de communicatie aanpak eruit en goe betrekken we meer mensen bij de ontwikkeling van de CLT?

De behoefte en energie om met elkaar iets te doen aan de beschikbaarheid van betaalbare woningen bleek groot. Er werden concrete stappen afgesproken; zoals een campagne opzetten om groep inclusiever te maken en te verbreden, een veldbezoek te organiseren om te leren wart succesvolle initiatieven nodig hebben en vervolggesprekken met de gemeente voeren over wie welke rol kan spelen tijdens de ontwikkeling van een CLT.

Zie hier meer foto’s van het symposium; https://photos.app.goo.gl/fvKAdouU57zWthnY9

Rense Bos