De H-buurt ontwerpt zelf aan de stad

Waar is behoefte aan in jouw wijk? Hoe zou jij willen wonen en leven? Kunnen de principes van een Community Land Trust (CLT) een handvat bieden aan de wijk om zelf aan het roer te staan ten behoeve van inclusieve gebiedsontwikkeling? Rondom die vragen hebben we 26 Juni met 20 diverse mensen die wonen in de Bijlmer een intensieve human centred design sprint georganiseerd.

Het resultaat van de ontwerpsessie is net zo divers als de jonge, oude, 1ste en 3e generatie in Nederland wonende mensen die aanwezig waren. En toch zijn er een aantal zaken die telkens terugkwamen.

 

Wijk & gemeenschap

In de Bijlmer wordt door de deelnemers ervaren dat er weinig plek is om elkaar te ontmoeten. De Bijlmer is ontworpen om zoveel mogelijk mensen te huisvesten. Sociale ontmoetingsplaatsen worden nu gemist. Om elkaar te ontmoeten, netwerken te delen om werk te vinden of gewoon te hangen.

Toen we de deelnemers vroegen waar behoefte aan was voor de gemeenschap kwam een diverse multi-purpose gemeenschapsruimte naar voren. Die zowel dienst kan doen als:

  • kinderopvang. Hoe kan er passende kinderopvang komen zodat meer vrouwen sneller kunnen werken?

  • verzamelplek voor jeugd en jong volwassenen, waar ze terecht kunnen met vragen over het leven of hoe en waar ze zaken kunnen aanpakken , kunnen hangen, in contact kunnen komen met andere verhalen,

  • voorlichting kan geven over gezondheidszorg. Hoe kunnen mensen uit de Bijlmer sneller doorverwezen worden naar passende zorg in plaats van te vertrouwen op zelfmedicatie?

  • waar plek is voor allerlei religies om bijeenkomsten te organiseren. om gebedsdiensten te houden. En een plek die voor trouwerijen of rouw- afscheidsdiensten.

  • plaats waar netwerken gedeeld en benut worden om sneller werk te vinden of om de lokale economie beter ‘op zichzelf’ zou kunnen aansluiten’. Hoe kan een opgeleide accountant uit Nigeria hier een baan vinden om zijn talenten te benutten? Waarom leveren wij niet zelf de schoonmaakdiensten voor de omliggende bedrijven?

bij de maquette met ontwerp.JPG

Wonen

De behoeftes om te wonen zijn ook divers en leken gekenmerkt door de specifieke behoeftes van de verschillende Bijlmer generaties. Gesprekken gingen van een derde generatie die het had over een gat in zijn AOW of een te groot huis omdat zijn kinderen de deur uit waren; een tweede generatie die nadacht hoe de toekomst van haar kinderen in de Bijlmer kon zijn, om genoeg privacy te creëren voor het jonge gezin van haar kinderen en toch ervoor zorgen dat deze dicht bij hen kunnen blijven; of een eerste generatie die zijn vleugels nog wil of al heeft uitgespreid, op de hoogte van de mogelijkheden die Nederland biedt, vaak al opgeleid maar toch moeite heeft om in de Bijlmer zelfstandig te bloeien, meestal door het gebrek aan passende huisvesting klein/groot.

De diversiteit in doelgroepen zorgde ook voor directe dromen voor gebiedsontwikkeling; zowel grote appartementen om grote gezinnen te huisvesten. Kleine appartementen voor starters. Appartementen die zijn ingericht voor oude mensen, of speciaal zijn ontworpen om zorg te kunnen verlenen. Allemaal met als doel om op deze manier verschillende generaties bij elkaar te laten wonen in hetzelfde complex. Breed gedeeld was dat deze diversiteit in het aantal m2 van de appartementen zich mag/moet zich vertalen in de prijs.

Opvallend in de discussies over de elementen van een woning waren de discussies over mobiliteit en voorzieningen, waar betaald parkeren en het slopen van de parkeergarages zorgt dat er een pleidooi werd gedaan voor voldoende parkeerplekken bij de woningen.

De maatschappelijke en economische waarde van duurzaamheid stond ook hoog op de agenda, waar de meerkosten van elementen van energiezuinigheid, watermanagement en groenbeheer en buitenruimte werden afgezet tegenover de gebruiks- gezondheids- en service-kosten.

 

Inclusieve gebiedsontwikkeling.

Het Community Land Trust model werd besproken naar aanleiding van onderstaand filmpje als een concept voor inclusieve gebiedsontwikkeling.

 

Het idee dat inwoners over de hele wereld al succesvol het heft in in eigen hand hebben genomen, en zelf beslissingsbevoegdheid en eigenaarschap te dragen ten behoeve van de buurt en wijkontwikkeling van een CLT was een eye opener. Er werd terecht opgemerkt dat de CLT een nieuw hoofdstuk kan zijn voor hoe de Bijlmer is ontstaan op de tekentafel van succesvolle architecten en nu dezelfde maquettes worden her-ontworpen en ingevuld door de bewoners zelf. Het maakte discussies, energie, interesses en actiebereidheid los om een CLT Bijlmer te creëren en invulling te geven aan de ⅓ eigendom van de gemeenschap en ⅓ eigendom van de toekomstige bewoners. Er werden een aantal vragen door de deelnemers gesteld:

  • Hoe bepalen we wie er wel en niet mee mag doen met de CLT?

  • Op welke doelgroepen richten we ons met de CLT?

  • Hoe zorgen we ervoor dat ook mensen meedoen die normaal gesproken niet meedoen?

  • Hoe kunnen we een Bijlmer proof CLT model maken dat niet gaat over wonen alleen, maar over de inclusieve leefkosten & baten?

Welke vragen zie jij hier nog niet bij staan? Laat het ons weten via de comment of via dit formulier!

Joris Kramer2 Comments