inclusieve gebiedsontwikkeling & betaalbare woningen realiseren

Inclusieve gebiedsontwikkeling & betaalbare woningen realiseren

 

 
Bijlmermeer._Een_der_vele_viaducten_in_de_Bijlmer,_Bestanddeelnr_921-1379.jpg

Waarom?

De kloof tussen arm en rijk neemt in (Europese) steden al jaren toe. Ook in Amsterdam. Met alle gevolgen van dien, zoals dat mensen met een laag inkomen worden verdrongen uit de stad, er clustering van armoede in de stad plaatsvindt of dat het onmogelijk is geworden om betaalbare woningen te kopen.

Kunnen we hier iets aan doen?

Bijlmermeer._Een_der_vele_viaducten_in_de_Bijlmer,_Bestanddeelnr_921-1377.jpg

Wij bouwen aan gezamenlijke draagkracht en werken naar een breed gedragen sociale businesscase voor de Community Land Trust in de Bijlmer. Deze zal niet op papier blijven bestaan, het zal geen eeuwigheid duren, wij gaan dit verbeelden zodat bewoners, gemeente, bedrijven, financierders en ontwikkelaars concreet met elkaar aan de slag kunnen om betaalbare woningen en verbeterde leefbaarheid van de buurt te realiseren.

Aanpak 

 

 
 
Bijlmermeer._Een_der_vele_viaducten_in_de_Bijlmer,_Bestanddeelnr_921-1380.jpg

And The People & Publieke Versnellers zijn de aanjagers om de Community Land Trust te prototypen. Zij hebben deze samenwerking georganiseerd in een zgn. Social Lab waarin de Stichting Maranatha Community en verschillende expert partijen deelnemen. Dit initiatief wordt gesteund door de Gemeente Amsterdam, de Triodos Foundation, het Stimuleringsfonds en het Europese CLT project. Meer informatie?

 

Reuzenschilderij_Noord-Afrikaanse_cultuur_Houcine_Bouchiba.jpg

Community Land Trust

Gelukkig zijn er instrumenten om iets te doen aan deze toenemende tweedeling tussen arm en rijk in de stad. In België, Groot-Brittannië  en Amerika gebruiken ze hiervoor de Community Land Trust (CLT). Een bewezen aanpak om generaties lang met een laag inkomen betaalbaar te kunnen wonen in de stad. In onderstaand filmpjes leggen de Brusselse en New Yorkse CLT’s uit wat het concept is en hoe het werkt.

Waar?

 
Amsterdam_Zuidoost_Flat_Hakfort_001.jpeg

De H-Buurt in de Bijlmer is een van de ontwikkelbuurten in Amsterdam, waarin zowel de gemeente als woningbouwcorporaties de aankomende jaren extra zullen investeren.

Om de segregatie in Amsterdam tegen te gaan en inclusieve stadsvernieuwing en betaalbare woningen tegelijk te laten ontstaan willen wij het principe van de zogenaamde Community Land Trust (CLT) in de H-Buurt van de Bijlmer testen.

Kan de CLT een handvat bieden aan de wijk om zelf aan het roer te staan ten behoeve van inclusieve gebiedsontwikkeling?