inclusieve gebiedsontwikkeling & betaalbare woningen realiseren

Welkom op de website van de Community Land Trust (CLT) in de H-Buurt.

Community Land Trust is een model om betaalbaar wonen mogelijk te maken voor iedereen mt gezamenlijk eigenaarschap en zeggenschap.

Community Land Trust gaat verder dan wonen; in de CLT werken we aan thema’s zoals voedsel, wonen, energie, zorg en werk.

Wil je weten wat een CLT precies is, klik hier.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om te testen of het Amerikaanse/Engelse voorbeeld van een CLT realiseerbaar is in Nederland. Goed nieuws, dat kan. Op juridisch, financieel en organisatorisch gebied is dat haalbaar. Een groep mensen met hart voor de de H-Buurt is nu aan de slag om de volgende stappen te zetten op weg naar de realisatie van de eerste CLT in Nederland.

AFFORDABLE & SUSTAINABLE HOUSING IN THE H-BUURT

Slide2.jpg

Why?

The gap between rich and poor in (European) cities has been increasing for years. Also in Amsterdam. With all its consequences, such as clusters of poverty in the city and making it impossible for lower income citizens to rent or buy affordable housing; and forced to move further away from their family and community.

De kloof tussen arm en rijk neemt in (Europese) steden al jaren toe. Ook in Amsterdam. Met alle gevolgen van dien, zoals dat mensen met een laag inkomen worden verdrongen uit de stad, er clustering van armoede in de stad plaatsvindt of dat het onmogelijk is geworden om betaalbare woningen te kopen.

What are we doing about it?

bij de maquette met ontwerp.JPG
Please note that this timeline is desired and fictive, it’s subject to change as we are dealing with dependencies and unknowns. It can be influenced by you. Join!

Please note that this timeline is desired and fictive, it’s subject to change as we are dealing with dependencies and unknowns. It can be influenced by you. Join!

 
IAMsterdam_-_Kraaiennest.JPG